Jdi na obsah Jdi na menu

Výcvik

 Výcvik a zkoušky

Tato rubrika je zaměřena na výcvik ve smyslu sportovní kynologie.

    Sportovní kynologií, kterou se zabýváme u nás na cvičišti, rozumíme Mezinárodní zkušební řád pro výcvik psů ( pejskaři mu neřeknou jinak než IPO) a Národní zkušební řád (NZŘ neboli nároďák). Třetím zkušebním řádem je Kynologická jednota Brno. Podle těchto zkušebních řádů někdo z nás buď cvičí nebo cvičil, takže můžeme v případě pomoci radou, případně radou, na koho se obrátit. Dalším zkušebním řádem je TART, leč s ním nikdo z nás zkušenosti nemá - to však neznamená, že se podle TARTu u nás cvičit nebude... Pokud se najde psovod, kterého oslovil tento druh výcviku...

     Národní zkušební řád - NZŘ

    Prvotní, nejnižší zkouškou, je zkouška základní ovladatelnosti (ZZO), mnozí zkušenější kynologové ji považují za ... ,ale pro začínajícího psovoda je to dobrá škola. Obdobou této zkoušky je ZOP u KJ Brno. V podstatě se jedná o základní poslušnost psa.
     Další zkouškou je zkouška  základního minima (ZM). Přibývá přezkoušení odolnosti vůči střelbě a také aport. Samostatnou částí je stopa, další částí je již i obrana.
      Zkouška všestranného výcviku ZVV 1, ZVV 2 a ZVV 3. Zkoušky jsou děleny na 3 oddíly, a to stopu, poslušnost a obranu. Liší se vzrůstající obtížností.
      Dále jsou zkoušky speciální, a to: zkouška psa stopaře ZPS 1 a ZPS 2
                                                                   zkouška psa obranáře ZPO 1 a ZPO 2
U malých plemen je ještě zkouška základního minima malých plemen (ZMMP) a zkoušky psa malých plemen ZMP 1, ZMP 2 a ZMP 3, včetně zkoušky psa malých plemen -obranáře-    ZMPO 1. Zkoušku psa malých plemen mohou vykonat pouze psi, jejichž kohoutková výška nepřekročí 45 cm včetně, avšak psi s kohoutkovou výškou do 45 cm včetně mohou vykonávat všechny druhy zkoušek bez omezení.
                                                                                                                    

     Mezinárodní zkušební řád IPO

bude doplněno...